Hjo

Styrelse

Ordförande

Karl-Henrik Aronsson
Tel: 0503 12135
Mejl: kh.aronsson@telia.com

Vice ordförande

Hans Ört Lundh
Tel: 0504 14400
Mejl: hans.ortlundh@telia.com

Sekreterare

Gunvor Andersson
Tel: 0503 12618
Mejl: gunoroger@telia.com

Kassör

Göran Midman
Tel: 0503 655895

Övriga ledamöter

Laila Geidenmark
Tel: 0503 59138

Karin Hultén
Tel: 0503 16110

Kerstin Pettersson
Tel: 0503 31950